NAUJIENA: SlimJOY arbatos! Pradžios pasiūlymas -20%

Paskubėkite!

PRIVATUMO POLITIKA

Šios privatumo politikos tikslas - supažindinti klientus, potencialius klientus ir Sensilab svetainių lankytojus su asmens duomenų apdorojimo tikslu ir pagrindu, vykdomu SENSILAB farmacevtska družba d. o. o. vardu, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, Slovėnija el. pašto adresas info@slimjoy.lt (toliau - Sensilab įmonė arba teikėjas arba asmens duomenų valdytojas).

Sensilab įmonėje, mes vertiname jūsų privatumą ir visada konfidencialiai saugome jūsų duomenis.

Ši privatumo politika gali būti keičiama, modifikuojama ar atnaujinama bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo ar pranešimo. Naudodamiesi teikėjo tinklalapiu asmuo patvirtina, kad sutinka su pakeitimais ir modifikacijomis.

Visa mūsų internetinė veikla atitinka Europos teisės aktus (Reglamentas (ES) Nr. 2016/697 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (ES bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (GDPR) ) ir Sutarties konvencijos ETS 108, ETS 181, ETS 185, ETS 189) ir Slovėnijos Respublikos nacionaliniai teisės aktai (Asmens duomenų apsaugos įstatymas (ZVOP-1, Ur. l. RS, no. 94/07), Elektroninės prekybos rinka Aktas ((ZEPT, Ur. l. RS, no. 96/09 ir 19/15) ir kt.).

Privatumo politika apima informacijos apie jus apdorojimą, kurią paslaugų teikėjas gauna kiekvieną kartą, kai lankotės arba naudojate Sensilab svetaines, arba kitaip jas naudojate (pirkdami telefonu arba fizinėse Sensilab parduotuvėse ir kt.).

Duomenų apsaugos kontrolierius ir įgaliotas asmuo

Asmens duomenų valdytojas yra bendrovė SENSILAB farmacevtska družba d. o. o., Verovškova ulica 55a, 1000 Liubliana, Slovėnija.

Sensilab įmonėje už duomenų apsaugą atsakingas asmuo yra pasiekiamas šiuo el. pašto adresu: dpo@sensilab.com.

Informacija apie įgaliotą asmenį

Įmonė

JK Group d.o.o., Stegne 27, 1000 Liubliana, Slovėnija

El. pašto adresas

dpo@jkgroup.si

Asmeniniai duomenys

Asmens duomenys yra informacija, kuri jus identifikuoja, kaip individą. Identifikuojamas fizinis asmuo yra asmuo, kuris gali būti identifikuojamas tiesiogiai arba netiesiogiai, ypač remiantis identifikatoriumi, tokiu kaip vardas, identifikavimo numeris, vieta, internetinis identifikatorius arba vienas ar keli veiksniai, būdingi fizinei, fiziologinei, genetinei, protinei, ekonominei, kultūrinei ar socialinei tapatybei.

Paslaugų teikėjas, atsižvelgdamas į tikslus, apibrėžtus šioje politikoje, renka šiuos asmens duomenis:

 • Pagrindiniai duomenys apie naudotoją (vardas, pavardė, gyvenamasis adresas, gimimo data, vieta);
 • Kontaktinė informacija ir informacija apie naudotojo bendravimą su paslaugų teikėju (el. pašto adresas, telefono numeris, pašto, elektroninio pašto žinutės data, laikas ir turinys, telefono skambučių data, laikas ir trukmė, telefono skambučių įrašas), kanalas ar būdas, kuriuo vartotojas susisiekė su paslaugų teikėju (svetainės ir reklaminė kampanija, skambučių centras, fizinė parduotuvė);
 • Duomenys apie visus vartotojo pirkimus ir išrašytas sąskaitas-faktūras (pirkimo datą ir vietą, įsigytus produktus, įsigytų produktų kainas, bendrą pirkimo kainą, mokėjimo būdą, pristatymo adresą, sąskaitos-faktūros numerį ir datą, išdavusiojo asmens kodą, sąskaitą ir kt.) ir duomenis apie produktų grąžinimą;
 • Duomenys apie naudotojo sąveiką su internetine svetaine (vizitų laikas ir data, aplankyti puslapiai ar URL adresai, laikas, praleistas atskiruose puslapiuose, aplankytų puslapių skaičius, bendras tinklalapyje praleistas laikas, svetainės nustatymų pakeitimai) ir duomenys apie naudotojo iš teikėjo gautų pranešimų (el. pašto, SMS) naudojimą (skaitymą);
 • Duomenys, gauti iš formų, kurias naudotojas savanoriškai užpildė svetainėje, pvz., per prizų žaidimus arba naudojant konfigūravimo priemones, skirtas optimaliems produktams nustatyti, pagal vartotojo poreikius;
 • Kiti duomenys, kuriuos naudotojas savanoriškai pateikia duomenų valdytojui, kai jie reikalingi konkrečioms paslaugoms

Paslaugų teikėjas jūsų asmens duomenų nerenka, nebent įjungiate šią funkciją arba duodate sutikimą, pvz., užsakydami produktus ar paslaugas, užsiprenumeravę informacinį naujienlaiškį el. paštu, dalyvaudami prizų žaidime ir kt. arba, kai yra teisinis pagrindas arba duomenų valdytojo teisinis interesas tvarkyti duomenis.

Sukauptų duomenų, kuriuos teikėjas saugo, laikotarpis išsamiau apibrėžiamas skyriuje "Asmeninių duomenų saugojimas".

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

Paslaugų teikėjas surenka ir apdoroja jūsų asmens duomenis šiuo teisiniu pagrindu:

 • Įstatymai ir sutartiniai santykiai;
 • Asmens sutikimas;
 • Teisinis interesas.

Duomenų apdorojimas pagal įstatymus ir sutartinius santykius

Asmens duomenų užtikrinimas yra sutartinė prievolė arba prievolė, būtina sutarčiai su paslaugų teikėju vykdyti, arba teisinė prievolė, kai turite pateikti asmeninę informaciją. Jei nenurodysite asmeninės informacijos, negalėsite sudaryti sutarties su paslaugų teikėju. Be to, šiuo atveju paslaugų teikėjas negali atlikti paslaugų arba pristatyti produktų pagal sutartį, nes teikėjui trūksta būtinų duomenų, kad būtų galima įvykdyti sutarties sąlygas.

Duomenų apdorojimo tikslas

Išsamus paaiškinimas

Sutarties vykdymas

Sutarties su tiekėju atlikimas, įskaitant teikėjo paslaugų vykdymą (produktų tiekimas ir paslaugų teikimas), bendravimas su jumis, mokėjimų tikrinimas ir kitos tiekėjo ir (arba) jūsų pareigos (teisėtas paslaugų teikėjo interesas tvarkyti savo asmeninius duomenis, pagal GDPR 6(1) straipsnio dalies f punktą).

Tiesioginė komunikacija apie specialius pasiūlymus, nuolaidas ir kitą turinį elektroniniu paštu arba SMS žinute

Įmonė Sensilab d.o.o., remiantis ZEKom-1 įstatymais ( Slovėnijos Respublikos Elektroninių ryšių įstatymu, įgyvendinta pagal 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EC ) praneša savo klientams apie savo produktus, paslaugas ir turinį. Klientas bet kuriuo metu gali paprašyti nutraukti tokio tipo komunikaciją ir asmens duomenų tvarkymą.

Klientas gali bet kuriuo metu sustabdyti šią komunikaciją, paspaudęs nuorodą "atsisakyti prenumeratos" gautuose pranešimuose, išsiųsdamas rašytinį prašymą el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildęs šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Duomenų tvarkymas teisinių interesų pagrindu

Paslaugų teikėjas gali apdoroti duomenis teisinio intereso, kurio teikėjas siekia, pagrindu - su sąlyga, kad duomenų subjekto interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės nėra pažeidžiami. Naudojantis teisiniais interesais, paslaugų teikėjas visada priima sprendimą pagal Bendrąjį duomenų tvarkymo reglamentą.

Duomenų apdorojimo tikslas

Išsamus paaiškinimas

Bendrasis statistinis duomenų apie pirkėjus ir jų užsakymus bei potencialių pirkėjų (kontaktų) statistinis apdorojimas - pardavimų, pakartotinių pirkimų, pirkėjų elgesio modelio, reklamos ir verslo optimizavimo - vidaus analizių tikslais.

Sensilab d.o.o. mes atliekame bendrą statistinį, duomenų apie pirkėjus bei potencialius pirkėjus (kontaktus) ir jų užsakymus, apdorojimą. Remiantis šiuo apdorojimu atliekame vidinę pardavimų, pakartotinių pirkimų ir pirkėjų elgesio modelių analizę, stebime ir optimizuojame mūsų verslo efektyvumą ir optimizuojame reklamą, pvz .:

 • stebime pardavimus per mūsų pardavimo kanalus (internetas, fizinės parduotuvės, skambučių centras);
 • stebime pirkėjų, kurie kartoja pirkimus, kiekį, jų užsakymų dažnį ir pirkinių vertę,
 • stebime bendrus statistinius pardavimų duomenis, pvz., vidutinę krepšelio vertę, produktų skaičių viename užsakyme ir pan.;
 • stebime jūsų reakcijas į el. laiškus, SMS, telefono skambučius ir įvairius reklaminius pranešimus (TV, radiją ir internetinę reklamą) ir remiantis tuo, optimizuojame savo reklamą (priimame sprendimus, apie ką, kur, kam ir kaip reklamuojame);

Toks statistinės stebėsenos tipas leidžia mums optimizuoti verslą ir reklamą bei pasiūlyti vartotojams įperkamus produktus ir paslaugas.

Prieiga prie ankstesnių pirkimų ir kitų duomenų per Sensilab skambučių centrą bei parduotuvių konsultantus tam, kad suteiktume jums geresnes paslaugas ir pasiūlymus

Kai skambinate į mūsų skambučių centrą (arba mes skambiname jums) arba apsilankote mūsų parduotuvėje (jei arba kai savanoriškai save identifikuosite), mūsų konsultantai turės prieigą prie jūsų saugomų asmeninių duomenų ir pirkimo istorijos, kurių pagrindu jie galės teikti geresnes paslaugas ir jums pasiūlyti daugiau aktualių pasiūlymų.

Jei to nepageidaujate, galite bet kada sustabdyti tokio tipo duomenų tvarkymą ir kaupimą, išsiųsdami mums raštišką užklausą mūsų el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildę šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Duomenų apie nepareikalautus nuotolinius užsakymus apdorojimas siekiant užkirsti kelią sukčiavimui

Sensilab d.o.o. įmonėje mes apdorojame duomenis, apie išsiųstus ir nepareikalautus nuotolinius užsakymus, atsižvelgiant į mūsų teisinius interesus. Tokiu būdu nustatome, ar ir kokie pirkėjai neproporcingai nuotoliniu būdu užsako produktus su mokėjimo pristatymo metu parinktimi, o tada nepriima šių produktų, ir tokiu būdu mums daro žalą - mes norime užkirsti tam kelią.

Identifikavę tokius pirkėjus, mes deaktyvuojame mokėjimo pristatymo metu parinktį. Šie klientai vis tiek gali užsisakyti produktus, tačiau su išankstinio mokėjimo funkcija, atsiskaitant mokėjimo kortele arba PayPal.

Automatinė komunikacija su vartotoju el. paštu pagal jo arba jos pirkimo internetu pradžios procesą

Sensilab d.o.o. įmonėje, remdamiesi mūsų teisiniais interesais, retkarčiais siunčiame priminimus el. paštu potencialiems pirkėjams, kurie įdėjo produktus į savo pirkinių krepšelį, bet niekada neužbaigė pirkimo proceso, norėdami priminti jiems, kad užbaigtų pirkimą arba pasiūlyti pagalbą ar papildomą informaciją.

Jei to nepageidaujate, galite bet kada sustabdyti tokio tipo duomenų tvarkymą, išsiųsdami raštišką užklausą mūsų el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildę šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Pagrindiniai komunikacijos kanalai (el. paštas, SMS, telefono skambučiai, paštas, naršyklės pranešimai, informacija tinklalapiuose, socialiniai tinklai) su individualiomis nuolaidomis, užsakymais ir turiniu

Per pagrindinius komunikacijos kanalus (elektroniniu paštu, SMS, telefono skambučiais, el. paštu, informacija tinklalapiuose, socialiniuose tinkluose) mes stengiamės pateikti atitinkamus pasiūlymus, nuolaidas ir kitą turinį, kuris jums gali būti įdomus, remiantis ankstesne sąveika su mumis.

Tam mes naudojame šiuos, su jumis susijusius, duomenis:

 • demografiniai duomenys (lytis, gimimo data arba amžius, adresas)
 • pirkinių istorija (įsigyti produktai, pirkimo laikas ir pirkimų skaičius),
 • paprastas elgesio modelių apdorojimas/kūrimas Sensilab tinklalapiuose (peržiūrint atskirus produktus arba turinį, kuris gali paskatinti specialiai jums sukurtų pranešimų siuntimą), nenaudojant šių duomenų naudotojų charakterizavimui
 • jūsų atsakymus/reakciją (atidarant pranešimą, spustelint nuorodą, atliekant pirkimą) į įvairius pranešimus, kuriuos jums siunčiame.

Šio proceso metu nenaudojame jokio automatizuoto arba pusiau automatizuoto charakterizavimo sistemos, mes renkame tik vartotojų bruožų rinkinius tam, kad galėtume išsiųsti individualizuotus pranešimus. Mes niekada nenaudojame atskirų individualių vartotojo duomenų, mes atliekame tik didelių grupių duomenų apdorojimą.

Remiantis šiais duomenimis, pritaikome pranešimus, kuriuos gausite iš mūsų:

 • produktus ir turinį, kuriuos jums siūlome (pvz., apie sąnarius, detoksikaciją, svorio netekimą, bendrą sveiką mitybą ir kt.), kad jie būtų jums tinkami ir aktualūs,
 • pasiūlymų, kuriuos gausite iš mūsų, tipą (klientai, perkantys iš Sensilab daugiau arba dažniau, gauna geresnių pasiūlymų/nuolaidų)
 • kaip dažnai mes siunčiame jums žinutes ir per kuriuos komunikacijos kanalus.

Klientas gali bet kuriuo metu sustabdyti šią komunikaciją, paspaudęs nuorodą "atsisakyti prenumeratos" bet kuriame iš gautų pranešimų, išsiųsdamas rašytišką prašymą el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildę šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Tiesioginė komunikacija apie specialius pasiūlymus, nuolaidas ir kita, telefonu ir paštu

Sensilab d.o.o. įmonėje, remdamiesi mūsų teisėtais interesais, mes retkarčiais informuojame savo klientus apie mūsų produktus, paslaugas, nuolaidas ir turinį telefonu ir paštu.

Klientas gali bet kuriuo metu sustabdyti šią komunikaciją, paspaudęs nuorodą "atsisakyti prenumeratos" viename iš gautų pranešimų, išsiųsdamas rašytišką prašymą el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildęs šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Facebook Custom Audiences reklamos įrankio naudojimas

Dėl mūsų teisėtų interesų, mes Sensilab d. o. o. įmonėje naudojamės Facebook Custom Audiences reklamos įrankio paslauga. Mes naudojame jį, tiek vykdydami esminę individualizuotą komunikaciją, pagrįstą mūsų teisėtais interesais, tiek per individualius pasiūlymus ir turinį, pagal vartotojo profilį, sukurtą po gauto jūsų sutikimo.

Paslauga veikia taip:

 1. Mes įkeliame jūsų el. pašto adresą, kurį gavome iš jūsų, kai įsigijote pirkinį arba savanoriškai pateikėte, jį Facebook.
 2. Facebook atlieka jūsų el. pašto adreso ir jo vartotojo duomenų bazės palyginimą ir nustato, ar esate Facebook naudotojas.
 3. Jei nesate Facebook vartotojas, jūsų el. pašto adresas toliau nebenaudojamas, o Facebook su juo nevykdo jokių veiklų.
 4. Jei esate Facebook naudotojas, Facebook pridės jus prie naujai sukurtos tinkintos auditorijos, kuri leis mums, ir tik mums, rodyti šiai vartotojų grupei specialiai pritaikytus skelbimus Facebook erdvėje.
 5. Remdamiesi šia informacija, mes galime parodyti Jums labiau tinkančius ir pritaikytus skelbimus bei papildomas nuolaidas.

Šį jūsų duomenų apdorojimo būdą galite bet kuriuo metu sustabdyti, siųsdami mums rašytinį prašymą el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildę šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Duomenų apdorojimas po jūsų sutikimo

Paslaugų teikėjas surenka ir apdoroja (naudoja) jūsų asmeninius duomenis šiais tikslais, kai duodate sutikimą:

 • Suteikti jums prieigą prie jūsų internetinės paskyros ir internetinės parduotuvės, dėl techninių priežasčių, susijusių su paslaugų teikėjo svetainės administravimu;
 • Kad užtikrintumėte prieigą prie specialios informacijos teikėjo tinklalapyje per savo internetinį profilį;
 • Asmeninių elektroninių naujienlaiškių paruošimui ir siuntimui, jei jį užsiprenumeravote;
 • Siųsti jums komercinius pasiūlymus ir kitą turinį elektroniniu paštu, SMS žinute, įprastiniu paštu arba telefonu, kai nėra kitų reikalavimų, dėl kurių jūs turite duoti atskirą sutikimą;
 • Bet kokiais kitais tikslais, dėl kurių jūs aiškiai sutinkate bendradarbiauti su teikėju.

Vartotojų profilių kūrimas po gauto jūsų sutikimo

Remiantis jūsų sutikimu, teikėjas vykdo individualizuotą komunikaciją per įvairius kanalus (el. paštu, SMS žinutėmis, telefono skambučiais, naršyklės pranešimais, informacija svetainėje, socialiniais tinklais).

Kadangi mes norime suteikti jums geriausius pasiūlymus ir turinį, pritaikytą jūsų poreikiams, mes sukursime profilį, su jūsų sutikimu, kuris bus laikomas pagrindu individualizuotai komunikacijai vykdyti.

Tuo tikslu galime naudoti šiuos asmeninius duomenis:

 • Demografiniai duomenys (lytis, gimimo data arba amžius, adresas);
 • Pirkimo istorija (įsigyti produktai, pirkimo laikas, pirkinių skaičius);
 • Jūsų atsakymai įvairiuose Sensilab klausimynuose Sensilab tinklapiuose;
 • Jūsų elgesys Sensilab svetainėse (atskirų produktų ar turinio peržiūra, produktų įtraukimas į krepšelį, internetinės transakcijos);
 • Jūsų reakcijos (atidaryti pranešimai, spustelėtos nuorodos, atliekami pirkimai) į įvairius pranešimus, kuriuos jums siunčiame;

Tai, kokius pasiūlymus ir turinį gausite iš mūsų, priklauso nuo vartotojo profilio:

 • Produktus ir turinį, kurį jums pateikiame (pvz., apie sąnarius, detoksikaciją, svorio netekimą, sveiką mitybą ir t.t.), kad jie būtų jums aktualūs;
 • Pasiūlymų, kuriuos gausite, tipą (vartotojai, perkantys daugiau arba dažniau, gauna geresnių pasiūlymų);
 • Kaip dažnai mes siunčiame jums žinutes ir per kokius komunikacijos kanalus.

Net ir davęs savo sutikimą, klientas gali bet kuriuo metu sustabdyti šį ryšį, paspaudęs nuorodą "atsisakyti prenumeratos" gautuose pranešimuose, išsiųsdamas rašytinį prašymą el. pašto adresu: dpo@sensilab.com arba užpildę šią formą: www.slimjoy.lt/dpo.

Jei norite gauti prieigą prie neindividualizuotų el. pašto žinučių ir nenorite gauti individualizuotų el. pašto informacinių naujienlaiškių, galite užsiprenumeruoti neindividualizuotą komunikaciją čia: www.slimjoy.lt/dpo.

Asmeninių duomenų saugojimas/laikymas

Paslaugų teikėjas jūsų asmens duomenis saugo tik tiek laiko, kiek reikia tikslui pasiekti, kurio įgyvendinimui buvo renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys (pvz., siekiant užtikrinti prieigą prie jūsų internetinės paskyros ir paslaugų teikėjo svetainės, kad teikėjas galėtų įvykdyti jūsų užsakymą, jūsų mokėjimo patikrinimas ir kitų tiekėjo ir (arba) jūsų įsipareigojimų vykdymas, siekiant užtikrinti, kad turėtumėte prieigą prie specialios informacijos, kad galėtumėte naudotis Sensilab klubo pranašumais, gauti el. naujienlaiškius ir t.t.).

Apdoroti asmens duomenys, teisiniu pagrindu paslaugų teikėjo saugomi, įstatymo nustatytu laikotarpiu.

Asmens duomenys, kurie tvarkomi remiantis sutartimi su asmeniu, tiekėjo saugomi, iki sutarties pabaigos ir 5 metams po jo galiojimo pabaigos. Išskyrus ginčo, dėl vartotojo ir teikėjo sudarytos sutarties, atveju. Tokiu atveju teikėjas saugo duomenis 5 metus po teismo galutinio nuosprendžio ar atsiskaitymo arba, jei nebuvo teisminio ginčo, 5 metai nuo draugiško susitarimo.

Paslaugų teikėjas saugo duomenis, kurie yra apdorojami remiantis asmeniniu sutikimu ar teisėtais interesais, iki tol, kol toks sutikimas bus atšauktas arba prieštaravimas dėl duomenų tvarkymo bus gautas iš vartotojo pusės. Paslaugų teikėjas šiuos duomenis ištrina prieš gaunant prieštaravimą tik tuo atveju, kai tikslas, dėl kurio duomenys saugojami, jau yra įvykdytas (jei asmuo sutiko, kad jo duomenys būtų tvarkomi siekiant gauti nuolaidų klubo narystę, bet paslaugų teikėjas atšaukė klubo egzistenciją, duomenys, susiję su klubu, neturėtų būti saugomi, net jei asmuo savo sutikimo neatšaukė) arba įstatymų nustatyta tvarka.

Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenų valdytojas visiškai ir visam laikui ištrina arba anuliuoja asmens duomenis taip, kad jie nebūtų susieti su asmeniu.

Sutartinis asmens duomenų tvarkymas

Jums, kaip individui, pranešama ir sutinkate, kad paslaugų teikėjas gali patikėti kai kurias užduotis, susijusias su jūsų duomenimis kitiems (sutartiniams vykdytojams). Sutartiniai vykdytojai gali tvarkyti konfidencialius duomenis tik teikėjo vardu, laikydamiesi tiekėjo įgaliojimų (rašytinė sutartis ar kitas teisės aktas) ir laikydamiesi tikslų, apibrėžtų šioje privatumo politikoje.

Sutartiniai vykdytojai, kuriems duomenų valdytojas perduoda asmens duomenis, yra šie:

 • Apskaitos tarnyba, advokatų kontoros ir kiti teisininkų patarėjai;
 • Duomenų apdorojimo ir analizės tiekėjai;
 • IT sistemų priežiūra;
 • El. pašto rinkodaros paslaugos (pvz., MailChimp);
 • Mokėjimo sistemų tiekėjai (pvz., Ayden, PayPal, PayU, Klarna, Sofort, Multibanco, dotPay ir kt.);
 • Klientų santykių valdymo sistemų tiekėjai (pvz., Microsoft);
 • Internetinės reklamos sprendimų teikėjai (pvz., Google, Facebook).

Paslaugų teikėjas nesiųs jūsų asmeninės informacijos trečiosioms, neįgaliotoms šalims.

Sutartiniai vykdytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo nurodymus ir neturi naudoti jų siekdami savo interesų.

Asmens duomenų valdytojas ir gavėjai neperduoda asmens duomenų trečiosioms šalims (ne Europos ekonominės erdvės narėms; ES nariams ir Islandijai, Norvegijai bei Lichtenšteinui) ir tarptautinėms organizacijoms, išskyrus JAV; visi sutartiniai vykdytojai JAV yra "Privacy Shield" programoje.

Pasirinkimo laisvė

Jūs kontroliuojate bet kokią informaciją, kurią pateikiate apie save. Jei nuspręsite savo duomenų paslaugų teikėjui nesuteikti – neturėsite prieigos prie tam tikrų svetainės dalių ar funkcijų.
Asmenys, norintys atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos, turi apie tai mums pranešti el. pašto adresu info@slimjoy.lt. Jei yra kokių nors jūsų asmeninės informacijos pakeitimų (pašto kodas, el. pašto adresas, adresas, telefono numeris), praneškite mums el. pašto adresu info@slimjoy.lt.

Automatiškai įrašoma informacija (ne asmeninė informacija)

Kiekvieną kartą lankantis mūsų tinklalapyje, automatiškai bus įrašoma bendra, ne asmeninė informacija (naršyklės naudotojai, apsilankymų skaičius, vidutinė apsilankymo trukmė, aplankyti puslapiai). Ši informacija naudojama norint įvertinti mūsų svetainės patrauklumą ir patogumą bei pagerinti turinio kokybę. Jūsų informacija nėra išsamiai išnagrinėjama ir nėra atskleidžiama trečiosioms šalims.

Slapukai

Slapukai - tai nedideli kiekiai duomenų, kurie yra laikinai saugomi kietajame diske, kad mūsų svetainėje būtų galima atpažinti kompiuterį kitą kartą, kai lankysitės svetainėje. Paslaugų teikėjas slapukus naudoja tik informaciją apie svetainės naudojimą surinkimui ir reklamos internete veiklos optimizavimui.

Reklaminiai slapukai stebi, kaip atskiri individai naudoja paslaugų teikėjo svetaines, išskyrus atvejus, kai asmuo nesutinka su svetainės slapukų naudojimu.

Saugumas

Paslaugų teikėjas yra tvirtai įsipareigojęs užtikrinti asmens duomenų saugumą. Jūsų duomenys visuomet yra apsaugoti nuo praradimo, sunaikinimo, klastojimo, manipuliavimo ir neteisėtos prieigos bei neteisėto atskleidimo.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Nepilnamečiai iki 16 metų neturėtų perduoti jokių asmens duomenų tinklalapiams be tėvų ar globėjų leidimo (sutikimo ar patvirtinimo). Paslaugų teikėjas niekada sąmoningai nesiekia nepilnamečių (iki 16 metų amžiaus) asmeninės informacijos bei jokiu būdu nenaudoja jos arba neatskleidžia jos neleistinai trečiajai šaliai be tėvų ir (arba) teisėtų globėjų leidimo.

Pirmiau minėtos nuostatos neturi įtakos bendrai šalių sutarčių teisei, pvz., nuostatoms dėl nepilnamečių sutarties galiojimo, sudarymo ar poveikio.

Atsižvelgdamas į turimas technologijas, teikėjas įdės visas pastangas, kad patikrintų, ar globėjo tėvas yra davęs ar patvirtinęs sutikimą.

Asmens teisės, susijusios su duomenų tvarkymu

Jei turite kokių nors klausimų apie mūsų privatumo politiką ar asmeninių duomenų tvarkymą, galite susisiekti su mumis. Rašykite mums el. paštu info@slimjoy.lt. Remdamiesi jūsų užklausa, pranešime apie tai raštu ir pagal galiojančius teisės aktus.

Kaip individas, turite šias teises dėl sąžiningos ir skaidrios tvarkos, pagrįstos reglamentu:

Teisė atšaukti sutikimą: jei asmeniškai sutikote asmens duomenų (vienam ar daugiau tikslų) tvarkymui, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nepažeidžiant sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo teisėtumo, prieš jūsų sutarties nutraukimą.

Sutikimas gali būti atšauktas raštišku pareiškimu, kuris siunčiamas paslaugų teikėjui, kuris nurodytas, kaip vienas iš kontaktų teikėjo tinklalapyje https://www.slimjoy.lt/susisiekite-su-mumis.

Sutikimo dėl asmens duomenų tvarkymo atšaukimas neturi jokių neigiamų pasekmių ar sankcijų asmeniui. Tačiau gali būti, kad duomenų valdytojas, po sutarties nutraukimo nebegalės pasiūlyti vienos ar daugiau savo paslaugų, jei šių paslaugų vykdymui reikalingi tam tikri asmens duomenys (pvz., narystė nuolaidų klube ar individualizuota komunikacija).

Teisė prieigai prie asmens duomenų: kaip fizinis asmuo, turite teisę gauti iš patvirtinančiojo asmens (asmens duomenų tvarkytojo) patvirtinimą, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ar yra galimybė susipažinti su sukauptais asmens duomenimis bei šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai, atitinkamų asmens duomenų kategorijos, jos vartotojai, laikotarpis, kurio metu bus saugomi asmens duomenys, arba kriterijai, kuriais remiantis nustatomas šis laikotarpis, teisė reikalauti ištaisyti ar ištrinti asmens duomenis arba asmens duomenų tvarkymo apribojimas (ar prieštaravimas), teisė pateikti skundą aktualiai priežiūros institucijai, duomenų šaltinis, jei duomenys nebuvo surinkti asmeniškai iš jūsų, automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant vartotojų profilių sudarymą ir svarbi informaciją apie susijusią logiką, taip pat apie tokio apdorojimo svarbą ir numatomas pasekmes pagal GDPR 15 straipsnį.

Teisė ištaisyti asmens duomenis: kaip asmuo, turite teisę nedelsiant pataisyti paslaugų teikėjo neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgiant į tvarkymo tikslus, jūs turite teisę užpildyti nebaigtus asmens duomenis, taip pat pateikti papildomą pareiškimą;

Teisė į asmens duomenų ištrynimą (teisė būti pamirštam): jūs turite teisę iš paslaugų teikėjo reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis nedelsiant, esant vienai iš nurodytų priežasčių:

(a) asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kuriems jie renkami ar kitaip tvarkomi, pasiekti,

(b) jūs atsiėmėte savo sutikimą ir nėra jokio teisinio pagrindo tolimesniam duomenų tvarkymui,

(c) prieštaravote jūsų asmens duomenų tvarkymui ir nėra pagrindo teisėtam duomenų tvarkymui,

(d) jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai,

(e) asmens duomenys turi būti ištrinti, kad būtų laikomasi Sąjungos ar valstybės narės teisės aktuose nustatytų teisinių įsipareigojimų, kuriuose teikėjas yra subjektas,

(f) asmens duomenys buvo surinkti atsižvelgiant į informacinės visuomenės pasiūlymą.

Kaip asmuo, kaip apibrėžta 17 straipsnio 3 dalyje, tam tikromis aplinkybėmis jūs neturite teisės į duomenų ištrynimą;

Teisė į duomenų tvarkymo apribojimą: kaip fizinis asmuo, turite teisę iš paslaugų teikėjo gauti duomenų tvarkymo apribojimą, taikant vieną iš šių veiksnių:

(a) jūs nesutinkate su asmens duomenų tikslumu ir skiriate tam tikrą laikotarpį, kad paslaugų teikėjas galėtų patikrinti asmens duomenų tikslumą,

(b) jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti ir prašote vietoj to apriboti šių duomenų tvarkymą,

(c) paslaugų teikėjui jūsų asmens duomenys nebereikalingi, tačiau jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus,

(d) jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už jūsų);

Teisė į duomenų perkeliamumą: turite teisę gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir jums prašant tokie jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam jūsų nurodytam asmeniui, jei:

(a) apdorojimas yra grindžiamas asmens sutikimu arba sutartimi;

(b) apdorojimas atliekamas automatizuotomis priemonėmis.

Naudodamiesi savo teise į duomenų perkėlimą, jūs turite teisę, kad jūsų asmens duomenys būtų perduodami tiesiogiai iš vieno duomenų valdytojo (teikėjo) kitam, jei tai techniškai įmanoma;

Teisė prieštarauti duomenų tvarkymui: kaip fizinis asmuo, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui, kuris yra būtinas siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui pavestas viešosios valdžios funkcijas (GDPR 6(1) straipsnio, e punktas), tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų (GDPR 6(1) straipsnio, f punktas), įskaitant vartotojų profilių kūrimą iš pateiktų duomenų; paslaugų teikėjas nebegali naudoti jūsų asmens duomenų, nebent paslaugų teikėjas įrodo, kad yra įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie neatitinka jūsų interesų, teisių ir laisvių, kad jums būtų nustatytos, vykdomos ar ginamos teisinės pretenzijos,

Tais atvejais, kai asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, jūs turite teisę bet kuriuo metu prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymu, įskaitant vartotojo profilių klasifikavimą tiek, kiek tai susiję su tokia tiesiogine rinkodara; jei prieštaraujate tokiam duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys nebegali būti vartojami tokiems tikslams pasiekti.

Jei duomenys yra apdorojami moksliniams ir istoriniams tyrimams ir statistikos tikslais , turite teisę dėl priežasčių, susijusių su konkrečiai jūsų situacijai, prieštarauti jūsų duomenų tvarkymui, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant atlikti su viešaisiais interesais susijusias užduotis;

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar teisių gynimo priemonių, turite teisę klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos: www.ada.lt), ypač valstybėje narėje, kurioje yra jūsų gyvenamoji, darbo ar tariamo pažeidimo vieta, jei manote, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia duomenų apsaugos taisykles.

Nepažeidžiant jokių kitų administracinių ar neteisminių jūsų teisių gynimo priemonių, turite teisę į veiksmingą teisminę gynybą dėl teisiškai įpareigojančio priežiūros institucijos sprendimo, taip pat kai reguliavimo institucija nepateikia skundo arba nepraneša per tris mėnesius nuo momento, kai skundas gautas, apie skundo nagrinėjimo pažangą ar baigtį. Procesas prieš priežiūros instituciją turėtų būti pateikiamas prieš teisminius veiksmus valstybės narės, kurioje įsteigta priežiūros institucija.

Asmuo gali kreiptis į paslaugų teikėją dėl asmens duomenų tvarkymo rašytiškai vienu iš kontaktų, nurodytų svetainėje https://www.slimjoy.lt/susisiekite-su-mumis.

Siekdamas užtikrinti patikimą identifikaciją, atvejais, kai klientas naudojasi savo teisėmis dėl asmens duomenų, paslaugų teikėjas turi teisę prašyti papildomų naudotojo duomenų ir negali atsisakyti imtis veiksmų, kurių pageidauja asmuo, nebent teikėjas įrodo, kad negali identifikuoti naudotojo.

Paslaugų teikėjas privalo, vartotojui prašant naudotis savo teisėmis (susijusiomis su asmens duomenimis), pateikti informaciją be nepagrįsto uždelsimo per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo.

Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimus priežiūros institucijai

Asmenų duomenų saugos pažeidimo atveju, paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti priežiūros institucijai, išskyrus atvejus, kai paslaugų teikėjas gali įrodyti, kad fizinių pažeidimų tikimybė nekelia pavojaus asmenų teisėms ir laisvėms. Kai yra įtariamas nusikalstamasis aktas, teikėjas privalo pranešti policijai ir (arba) prokurorui.

Jei pažeidimas gali sukelti didelę grėsmę fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, paslaugų teikėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai asmeniui arba, jei tai neįmanoma, be nepagrįsto delsimo. Pranešimas turėtų būti aiškus ir suprantama kalba.

Pakeitimų paskelbimas

Visi mūsų privatumo politikos pakeitimai bus paskelbti šioje svetainėje.

Naudodamiesi šia svetaine, vartotojai patvirtina, kad priima ir sutinka su visu šios privatumo politikos turiniu.

Atnaujinta: Gegužės 16, 2018